Projekt bemutatása

Projekt adatai

Területfejlesztési dokumentumok

Tematikus Fejlesztési Programok

Kapcsolat

 

A főváros 2014-2020-as programozási időszak

tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése

KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Projekt bemutatása

 

A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása következtében 2012. január 1-től Budapest területén a Fővárosi Önkormányzat látja el a területfejlesztési feladatokat.

A területfejlesztési feladatkör a törvény szerint a következőkre terjed ki: „az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben”. E törvény definíciói határozzák tehát meg a jelen pályázat keretében megvalósuló területfejlesztési tervezés kereteit.  

 

Ennek megfelelően a jóváhagyott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval összhangban lévő tartalommal készül a középtávú területfejlesztési dokumentum, a Budapest Területfejlesztési Koncepció. Ez a dokumentumegy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára”.

 

A koncepcióban meghatározott elvekre épülve, a Budapest Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Program foglalja majd össze Budapest területén a következő 2014-20 közötti európai uniós tervezési időszak stratégiai fejlesztési prioritásait. Ez a dokumentum középtávú cselekvési tervnek tekinthető.

 

A programok operatív szintű kidolgozása a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumokban történik meg, amelyek fejlesztési projektjavaslatokat is tartalmaznak. Ekként, a Program és a Részdokumentumok Budapest területi és ágazati prioritásokat is tartalmazó fejlesztési tervdokumentumait fogják képezni, ahol a kiemelt jelentőségű területi fejlesztési igények összhangba kerülnek a finanszírozási forrásokat biztosító európai uniós Operatív Programok prioritásaival.

 

A Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) a Főváros koordinált fejlesztését biztosító stratégiai dokumentumok, melyek egész Budapest területére vonatkozóan, ugyanakkor széleskörű partnerségi bevonással (kerületi önkormányzatok, egyéb érintett szervezetek) valósulnak meg. A TFP-k a 2014-2020 közötti időszakban Budapest területére eső, európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezésének és priorizálásának keretét fogják biztosítani a következő három kiemelt témakörben

-          Duna menti területek összehangolt fejlesztése,

-          Barnamezős területek kezelése

-          Szociális városrehabilitáció.

A TFP-k tervezésük és végrehajtásuk során is az Integrált Területi Beruházás EU-s komplex városfejlesztési eszköz elveit követik (szakmailag, területi érintettség és finanszírozás szempontjából is).

Projekt alapadatai

 

Projekt címe:                                   

„A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése”

Projekt azonosítószáma:              

KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Pénzügyi forrás:                                                

a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra

Projekttámogatás intenzitása:                

100 %

Támogatás mértéke:

139.991.493 Ft

Megvalósulás időpontja:

2013. október 22. – 2015. január 31.

Projekt monitoring mutatóinak összefoglalója:

 

VII. Indikátorok

MONITORING MUTATÓK

Mutató neve

Típus

Mértékegység

Minimálisan elvárt célérték

Célértéke elérésének időpontja

Mutató forrása

(output/ eredmény)

Területfejlesztési Koncepció 

output

db

1

2014. február 28.

Kedvezményezett,
Közgyűlési határozat

Területfejlesztési Program

output

db

1

2014. július 31.

Kedvezményezett,
Közgyűlési határozat

Tematikus Fejlesztési Program

output

db

3

2014. szeptember 30.

szakértői igazolás, záró beszámoló, Közgyűlési határozat

A 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentum

output

db

1

2014. október 31.

Kedvezményezett

A partnerségi együttműködés keretében megvalósult rendezvények száma

output

db

7

2014. szeptember 30.

záró beszámoló, költségelszámolást alátámasztó dokumentumok

 

 

Területfejlesztési dokumentumok

 

Fővárosi Területfejlesztési Koncepció (I.-II. kötet)

Miniszteri Állásfoglalás

Fővárosi Területfejlesztési Program (I-II. kötet)

 

Budapest Integrált Területi Programja I. kötet

Budapest Integrált Területi Programja II.kötet

 

Tematikus Fejlesztési Programok

 

Tovább a Budapest Főváros Tematikus Fejlesztési Programjainak tájékoztató és véleménygyűjtő oldalára.

Kapcsolat

 

A projekt megvalósításáért felelős:

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Városépítési Főosztály, Városfejlesztési csoport

Projektvezető: Maczák Johanna

 

Telefon: 999-9107